Veiligheid op het Fort

 1. Algemeen
 • Volg te allen tijde de instructies van het bestuur en/of de instructeur op.

 • Wees alert op mogelijke gevaren en meld deze direct bij het bestuur.

 • Houd de werkruimte altijd schoon en opgeruimd.

 • Laat nooit iemand alleen werken op hoogte.

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Draag altijd een goedgekeurde klimgordel en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een helm.

 • Zorg ervoor dat persoonlijke beschermingsmiddelen schoon en in goede staat zijn.

 1. Veiligheid bij het klimmen
 • Controleer voor het klimmen de conditie van de antennemast en de klimgordel.

 • Zorg dat de klimgordel goed is afgesteld en gebruik altijd een veiligheidslijn.

 • Beklim de mast niet bij harde wind of onweer.

 1. Elektrische veiligheid
 • Schakel apparatuur uit voordat je deze aanraakt of repareert.

 • Zorg ervoor dat je handen droog zijn voordat je apparatuur aanraakt.

 • Maak gebruik van geaarde stopcontacten en verlengkabels.

 1. Brandveiligheid
 • Zorg voor een brandblusser en/of blusdeken in de werkruimte.

 • Rook niet in de werkruimte en houd ontvlambare materialen uit de buurt van warmtebronnen.

 • Controleer regelmatig of elektrische apparatuur en bedrading in goede staat zijn en vervang deze indien nodig.

 1. Veiligheid met gereedschap
 • Gebruik gereedschap alleen waarvoor het bedoeld is en controleer of het in goede staat is.

 • Houd het gereedschap schoon en scherp.

 • Zorg ervoor dat gereedschap na gebruik op de juiste plek wordt opgeborgen.

 • Laat nooit gereedschap onbeheerd achter op de werkplek.

 1. Noodsituaties
 • Zorg dat je weet waar de nooduitgangen zijn en dat deze vrij zijn.

 • Bespreek vooraf met de leden wat te doen in geval van nood.

 • Zorg voor een EHBO-kit in de werkruimte.

Dit veiligheidsadvies is niet uitputtend en dient als leidraad voor veilig werken. Het is belangrijk om altijd waakzaam en alert te blijven op mogelijke gevaren en risico’s, met name bij het werken op hoogte.

 

Dit veiligheidsadvies is niet uitputtend en dient als leidraad voor veilig werken. Het is belangrijk om altijd waakzaam en alert te blijven op mogelijke gevaren en risico’s.

Onze klimgordel op het Fort

Een Petzl klimgordel speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van radioamateurs die werken aan antennes. Het gebruik van de juiste klimgordel is essentieel om ongelukken te voorkomen en te zorgen voor een veilige werkomgeving op hoogte.

Een Petzl klimgordel biedt ondersteuning en stabiliteit tijdens het klimmen en werken op hoogte. Het is ontworpen met hoogwaardige materialen en is stevig genoeg om het gewicht van een persoon te dragen. Het harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig over het lichaam en biedt bevestigingspunten voor veiligheidslijnen, touwen en andere klimuitrusting.

Bij het gebruik van een klimgordel is het belangrijk om de juiste technieken en procedures te volgen. Dit omvat het correct aantrekken en afstellen van de gordel, het zorgvuldig inspecteren op slijtage of schade, en het gebruik van geschikte veiligheidslijnen om te voorkomen dat een val plaatsvindt.

Bovendien moeten radioamateurs die aan antennes werken zich bewust zijn van de risico’s van werken op hoogte en moeten ze passende veiligheidsmaatregelen nemen. Dit omvat het opzetten van een veiligheidszone rond de werkplek, het werken met een partner die kan helpen in geval van nood, en het volgen van richtlijnen voor veilig klimmen en afdalen.

Kortom, een Petzl klimgordel is van vitaal belang voor radioamateurs die aan antennes werken, omdat het de nodige veiligheid en bescherming biedt op hoogte. Het correcte gebruik van de klimgordel, in combinatie met de juiste veiligheidsmaatregelen, vermindert het risico op ongevallen en zorgt voor een veilige werkomgeving.