De boom plaat 40m beam

De werken van 25 Mei 2024

Met dank aan de klimmers. Onder coordinatie van ON4BDU, Bertrand, werd het project voor de 40m beam gestart.

ON4AML, en ON2DGA waren de klimmers van dienst, met ON4GW als leider op de grond,

Regen werd getrotseerd. De boomplaat vertoont de oxidatie van 25 jaar weer en wind.

Artikel Aluminium Corrosie

 

Herstelling door ON4AML, Technical Manager OT5A Contest station.