Leren bij ON7LR, morse of theorie

Leer het Morsecode-alfabet: Morsecode bestaat uit een reeks punten (·) en strepen (-). Elk van deze symbolen vertegenwoordigt een specifieke letter, cijfer of leesteken.

Piet ON5PVH is een enthousiaste radioamateur die dolgraag morse wil leren aan zijn leerlingen op het Fort bij de Lierse radioamateurs. Hij maakt gebruik van de KOCH-methode, een populaire manier om morsecode te leren. Met geduld en toewijding leert Piet zijn leerlingen de verschillende letters en tekens van de morsecode, zodat ze kunnen communiceren via deze historische vorm van draadloze communicatie. Onder zijn begeleiding en met de KOCH-methode worden de leerlingen vaardige morseoperators en genieten ze van het ontdekken van deze fascinerende vorm van communicatie.

In de afgelopen jaren is het zware examen voor het verkrijgen van een zendvergunning voor een amateur-radiostation aanzienlijk vereenvoudigd. Nu is basiskennis van radio-elektronica voldoende. De Lierse Radioamateurs bieden een cursus van 8 lessen aan om de “Basisvergunning” te behalen. Met deze vergunning kun je uitzenden op de UHF-, VHF- en korte golfbanden.

Radioamateurs zijn sinds de jaren 20 van vorige eeuw actief bezig met experimenteren rond electronica, radio, televisie, en alle mogelijke communicatie-technieken. Vele technische en wetenschappelijke doorbraken werden mede dankzij hun praktische kennis mogelijk gemaakt.
Omdat radioamateurs vrije beschikking hadden tot krachtige zenders moest men zware technische examens doorstaan vooraleer men een zendvergunning kreeg.

Voor het bedienen van een zgn. CB-zender was geen vergunning nodig. De mogelijkheden van zulk een toestel zijn dan ook navenant beperkt.
Sinds enkele jarenr is de toegang tot een zendvergunning sterk vereenvoudigd dankzij de “basisvergunning”. Deze basisvergunning kan behaald worden na een theoretische en praktische opleiding van 20 lesuren. Technische voorkennis is niet noodzakelijk, de lessen staan dan ook open voor jongeren vanaf 13 jaar.
Door de opkomst van nieuwe technologieën is wereld van de communicatie grondig veranderd. Denken we maar aan internet, gsm, … Toch blijft het radio-
amateurisme een boeiende hobby. Daar waar CB, internet en gsm stoppen begint amateurradio.

Binnen de radiohobby onderscheiden we tal van aspecten. Wie heeft er niet geëxperimenteerd met een elektronicadoos… zelf kleine elektronicaprojecten bouwen blijft boeiend. Met eigen antennes
communiceren met gelijkgestemden over gans de wereld kan niet alleen d.m.v. het gesproken woord, maar ook met morsetekens, telexsignalen, stilstaande en bewegende beelden.
Van achter je eigen zender of van op ons prachtig uitgerust clubstation maak je radioverbindingen met zeilers op de oceaan, expedities op de zuidpool,…. Videoamateurs kunnen experimentele TV uitzendingen maken. Wie geïnteresseerd is in ruimtevaart kan zich verdiepen in radioamateursatellieten. Zowat alle bemande ruimtetuigen hebben een radioamateur station aan boord.

Computerfreaks zetten (draadloze) communicatienetwerken op met interlinking naar het internet. Zo kan de zeilende-radioamateur van op de oceaan gratis zijn e-mail via korte golf radio versturen

Amateurradio blijft van maatschappelijk belang. In geval van grote en kleinere rampen treedt er bijna onmiddellijk een overbelasting op van het gsm-netwerk. Radioamateurs oefenen regelmatig samen met het rode kruis om bij zulke calamiteiten paraat te staan. Zo werd bij de ramp met de” Herald of Free Enterprise” te Zeebrugge intensief amateurradio-communicatie gebruikt. Tijdens de verschrikkelijke chaos na de aanval op de WTC-torens in New York waren het ook de locale radioamateurs die de eerste communicatie voerden voor de hulpdiensten. Ook de bij de watersnood in New Orleans boden zendamateurs de eerste noodcommunicatie. Ook tal van hulporganisaties werken met radioamateur-diensten samen vanuit de meest onherbergzame gebieden.

Kortom, bent u gefascineerd door techniek, elektronica, radiotechnieken ,antennes, navigatie, experimenten, televisie, video, computers, software, weerkaarten, zelfbouwprojecten,bouwdozen, vliegtuigentechnologie, ruimtevaart, antieke radio’s, radiolampen, … of wilt u als communicatiegebruiker begrijpen hoe al deze wonderlijke dingen werken… Dan is een basisvergunning ook voor u de ideale weg naar deze boeiende hobby.

Deze lessen zijn zowel theoretisch als praktisch, zo mag u zelf een kortegolfzender bedienen en u zult uw eigen radio – onder begeleiding -bouwen…
Het lessenpakket omvat o.a. basisbegrippen van de wetgeving (op welke frequenties mag ik zenden), inleiding tot de elektriciteit en radiotechnieken, hoe werken antennes, hoe gedragen radiogolven zich, hoe kunnen we radiostoring vermijden en wat zijn de procedures van het radioverkeer…
Ook aan veiligheid met hoogspanning en RF signalen wordt aandacht besteed.
De leerstof is voor iedereen toegankelijk, jongeren van 12 jaar hebben de basisvergunning reeds behaald. Studeren op eigen tempo en individuele begeleiding is mogelijk.

Workshop bij ON7LR

Maken van coaxkabel trap en 1/2golf antenne