De Q Code

De Q-code is een set van gestandaardiseerde drieletterige codes die worden gebruikt door radioamateurs om snel en efficiënt te communiceren. Deze codes zijn ontwikkeld om internationale communicatie te vergemakkelijken en worden wereldwijd erkend.

De Q-codes bestaan uit combinaties van de letter “Q” gevolgd door drie letters, zoals QTH, QRM, QSL, enzovoort. Elke code heeft een specifieke betekenis die relevant is voor radiocommunicatie. Ze worden gebruikt om vragen te stellen, informatie uit te wisselen en specifieke situaties of omstandigheden te beschrijven.

Bijvoorbeeld:

QTH: “Wat is uw locatie?”
QRM: “Ik heb storing op mijn frequentie.”
QSL: “Ik bevestig de ontvangst van uw boodschap.”
QRZ: “Wie roept mij op?”

De Q-code is ontwikkeld om de communicatie tussen radioamateurs over de hele wereld te stroomlijnen. Het biedt een handige manier om informatie snel en beknopt uit te wisselen tijdens radio-uitzendingen. Hoewel het voornamelijk wordt gebruikt door radioamateurs, kunnen ook andere radio-operators de Q-codes begrijpen en gebruiken om de communicatie te verbeteren.

QRA? Wat is de naam van uw station?
QRA De naam van mijn station is …
QRB? Wat is de afstand tussen onze stations?
QRB De afstand tussen onze stations is …
QRG? Wat is mijn frequentie?
QRG Uw frequentie is …
QRH? Varieert mijn frequentie?
QRH Uw frequentie varieert
QRI? Wat is de toon van mijn signalen?
QRI
De toon van uw signalen is
1=goed,
2=niet zuiver,
3=slecht
QRK? Wat is de neembaarheid van mijn signalen?
QRK
De neembaarheid van uw signalen is
1=onneembaar,
2=nu en dan neembaar,
3=neembaar maar moeilijk,
4=neembaar,
5=uitstekend neembaar
QRL? Bent u bezig?
QRL Ik ben bezig.
QRM? Hebt u last van storing?
QRM Ik heb last van storing (1 t/m 5)
QRN? Hebt u last van luchtstoringen?
QRN Ik heb last van luchtstoringen (1 t/m 5)
etc.
QRO? Zal ik mijn zendvermogen vergroten?
QRO Vergroot uw zendvermogen.
QRP? Zal ik mijn zendvermogen verminderen?
QRP Verminder uw zendvermogen.
QRQ? Zal ik sneller seinen?
QRQ Sein sneller.
QRS? Zal ik langzamer seinen?
QRS Sein langzamer.
QRT? Zal ik stoppen met zenden?
QRT Stop met zenden.
QRU? Hebt u nog informatie voor mij?
QRU Ik heb geen informatie meer voor u.
QRV? Bent u gereed om te zenden en ontvangen?
QRV Ik ben gereed om te zenden en ontvangen.
QRW? Zal ik … meedeln dat u hem op … kHz/MHz roept?
QRW Deel … mee dat ik hem op … kHz/MHz roep.
QRX? Wanneer roept u mij weer?
QRX Ik zal u weer roepen om … uur, op … kHz/MHz.
QRY? Wanneer ben ik