De VZW LiRa   – Update Januari 2024

De VZW Lierse Radiamateur (Afgekort LiRa) werd in het leven geroepen om het patrimonium van de vereniging op het Fort te beheren. Dit bestuursorgaan is onafhankelijk van elke overkoepelende instantie, en bestaat uit vijf bestuurders.

De VZW heeft haar jaarlijkse algemene vergadering, waar de effectieve leden worden uitgenodigd. Dit is een selecte groep van effectieve leden uit het algemene ledenbestand van toetredende leden. De effectieve leden hebben stemrecht.

De keuze van deze leden vloeit voort uit de normale blijk van activiteit en verbondenheid met de Lierse Radiovereniging.

Radioamateurs, luisteramateurs, sympathisanten kunnen steeds lid worden van de VZW om hun financiele steun te betuigen aan het Fort beheer. Noodzakelijke financien die hoofdzakelijk onze gasverwarming dekken, om het clublokaal te vrijwaren van een te vochtig klimaat.

Binnen de structuur van LiRa VZW heeft de sectie LIR (ON7LR) haar bestaan, haar clublokaal. Het Contest station OT5A is een belangrijke organisatie cel op de site van het Fort.

De LiRa VZW heeft de juridische en administratieve bijstand van VSDC. De VZW is in lijn met de nieuwe wetgeving ano 2024, Immers, het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) van 2019 vernieuwde het wettelijk kader voor de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en stemde het af op de regels voor vennootschappen

Hier kan u de statuten 2024 vinden; Publicatie link.

Het bestuur,

Bron : Staatsblad, publiek gegeven.

BRIL 6 2500 LIER ….  Januari 2006, daar waar er iets leuk begon.

ONTSLAGEN – BENOEMINGEN – STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …