Lid worden van de VZW LiRa, het Fort onderhoud steunen

Door lid te worden van de VZW LiRa zal u vrijwillig steun bijdragen aan het noodzakelijke onderhoud.

De lidgelden worden hoofdzakelijk gebruikt om de GAS rekening te dekken, en een deel van de electriciteit. Het Clublokaal dient voornamelijk vochtvrij gehouden te worden.

Het is niet zodanig te temperatuur in het lokaal, dan wel de humiditeit. Vocht is immers als de dood voor de electronica in ons lokaal.

De jaarlijkse bijdrage als lid kan je over te maken op onze rekeningnummer (het lidgeld voor 2023 bedraagd 30 Euro) (LiRa VZW) BE25 9731 3015 9482, met vermelding van je naam en voornaam, en eventueel je CALLSIGN. Daarvoor zal je jaarlijks een lidkaart ontvangen of mogen afhalen. En je hebt toegang tot het Fort van Lier. In de maand December van het lopende jaar krijg je hierover een email.

De lidgelden zijn louter aangewend in de LiRa VZW en hebben geen relatie met andere organisaties. (Bijvoorbeel UBA, VVRA, etc ..)

Onze oprechte dank voor uw steunend lidmaatschap, en kom eens langs tijden de openingsuren.

Meer informatie nodig, contacteer het Team.

Je toekomstige lidkaart, join LiRa VZW !!

Een greep uit de oude doos met LiRa leden, jonge gezichten waren het toen ! Wijze mannen en vrouwen zijn het geworden.