Het bestuur van de VZW LiRa (Lierse Radioamateur)

De statuten van de vereniging kan u terug vinden in het staatsblad. 

Ondernemingsnummer 0468823863 – Link Staatsblad of Opzoeking.

Het bestuur van de VZW LiRa is verantwoordelijk voor het algemene beheer en de besluitvorming van de vereniging, Lierse Radioamateur.

Het bestuur heeft als taak om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de vereniging worden nagestreefd en dat de vereniging haar maatschappelijke doelen kan realiseren rondom onze hobby.

Concreet betekent dit dat het bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging en dat het beslissingen neemt over onderwerpen zoals:

  • Het opstellen en uitvoeren van het beleid en de strategie van de vereniging
  • Het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties
  • Het beheer van de financiën van de vereniging, inclusief het opstellen van de begroting en het toezicht houden op de boekhouding
  • Het organiseren van evenementen en activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de vereniging. (Contest, BBQ, Kofferbakverkoop..)
  • Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe, alsook het beheer van een veilige webstek.
  • Het bestuur bestaat uit een aantal bestuursleden die door de effectieve leden van de vereniging worden gekozen. Het aantal bestuursleden en de manier waarop zij worden gekozen, staan beschreven in de statuten van de vereniging.

73,

Het bestuur,