Disclaimer & Foto Privacy

De Lierse Radioamateurs, onze vereniging op het Fort ON7LR/OT5A streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken op deze website. Wij willen echter benadrukken dat de inhoud van deze website alleen bedoeld is voor algemene informatieve doeleinden. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.

De foto’s die op deze website worden gebruikt, zijn vrij van auteursrechten, tenzij anders vermeld. We hebben ons uiterste best gedaan om de herkomst van de foto’s te verifiëren en de juiste credits te geven waar nodig. Mocht u van mening zijn dat er onjuiste informatie of een inbreuk op het auteursrecht op deze website staat, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we dit kunnen corrigeren.

De teksten op deze website hebben een publiek karakter en zijn bedoeld om informatie te verstrekken over de activiteiten en evenementen van de Lierse Radioamateurs. We streven ernaar om de informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden. Desondanks kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

De Lierse Radioamateurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, winst of bedrijfsonderbreking.

Deze website kan links bevatten naar externe websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of enige andere aspecten van deze externe websites.

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met het gebruik van de verstrekte informatie op eigen risico.

De Lierse Radioamateurs behouden zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

Neem bij vragen, opmerkingen of klachten over deze website contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.

FOTO MATERIAAL


We willen jullie graag informeren over het belangrijke onderwerp van het gebruik van foto’s op onze publieke website, met name foto’s die zijn genomen in de publieke sfeer. Als vereniging van Lierse radioamateurs is het van groot belang dat we ons bewust zijn van de wetgeving rondom foto’s en privacy, en dat we ons als vereniging houden aan de geldende regels en voorschriften.

In de digitale wereld van vandaag, waarin het delen van foto’s en andere media op internet steeds gebruikelijker wordt, is het essentieel om de privacy van individuen te respecteren. Hoewel het nemen van foto’s in de publieke ruimte op zichzelf legaal is, kunnen er toch juridische en ethische vraagstukken ontstaan bij het publiceren van deze beelden zonder toestemming van de betrokken personen.

Als vereniging willen we ervoor zorgen dat we ons houden aan de juiste wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van foto’s. Hier zijn een aantal belangrijke richtlijnen die we hanteren:

Toestemming: Voordat we foto’s van individuen publiceren, verkrijgen we altijd hun expliciete toestemming. Dit geldt met name voor foto’s waarop personen gemakkelijk te identificeren zijn.

Onherkenbaarheid: Als het niet mogelijk is om toestemming te verkrijgen of als we foto’s willen publiceren waarop personen herkenbaar zijn, zorgen we ervoor dat we de afbeeldingen onherkenbaar maken door gezichten te blurren of andere technieken toe te passen.

Openbare evenementen: Bij openbare evenementen waarvan het algemeen bekend is dat er foto’s worden gemaakt, kan het zijn dat mensen impliciet toestemming geven om gefotografeerd te worden. We blijven echter altijd respectvol en zorgvuldig omgaan met de wensen van individuen.

Bewaartermijnen: We beperken de bewaartermijn van foto’s tot een redelijke periode. Het onnodig lang bewaren van foto’s brengt privacyrisico’s met zich mee, dus we zorgen ervoor dat we foto’s niet langer bewaren dan nodig is.

Transparantie en communicatie: We communiceren duidelijk met onze leden over het gebruik van foto’s binnen de vereniging en het beleid met betrekking tot het delen en publiceren van foto’s. We informeren leden over hun rechten en verantwoordelijkheden op dit gebied.

Als vereniging van Lierse radioamateurs zijn we vastbesloten om ons aan de regels en voorschriften te houden en de privacy van individuen te respecteren. We willen een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap en ons imago hoog houden. Door verantwoordelijk om te gaan met foto’s en privacykwesties, kunnen we de belangen van zowel individuen als onze vereniging behartigen.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we ons als vereniging houden aan de juiste wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van foto’s.

Lierse Radioamateurs